Landgoed Voorlei Leidschendam

Wonen en ontmoeten middenin het groen

Op Landgoed Voorlei - op het terrein van het voormalige Schakenbosch in Leidschendam - kunnen bewoners en bezoekers straks samen genieten onder de oude bomen en aan de waterpartijen. Van verstilde hofjes met moestuinen tot prachtige uitzichten over het water: Landgoed Voorlei wordt een groene oase midden in de drukke Randstad. Het plan onderstreept het belang van de parkachtige omgeving en ontmoeting: een prachtige nieuwe toekomst voor deze historische plek. Het nieuwe ontwerp wordt met veel respect voor de natuur ontwikkeld. We houden rekening met de natuurlijke rijkdommen van het landgoed - van planten en bomen, bloemen en kruiden tot insecten, vogels en vleermuizen - én bouwen energiezuinig en duurzaam.

Aanzicht vanuit de tuin op een huis in het gedeelte van Het Lint

9 deelplannen, 30 hectare natuur

Landgoed Voorlei is een gebied van ongeveer dertig hectare dat wordt verdeeld over negen deelgebieden. De verkoop van de grondgebonden woningen in deelgebied De Boomgaard en Het Lint is inmiddels gestart. In totaal komen er 325 eigentijdse, heel verschillende woningen voor gezinnen en alleenstaanden, starters en senioren en voor zowel de grote en kleinere portemonnees. Verschillende architectenbureaus werken aan de ontwerpen voor de woningen om elk deelgebied een eigen identiteit te geven. Slechts acht procent van het totale grondoppervlakte van het landgoed zal uiteindelijk bebouwd worden - ruim negentig procent blijft behouden voor voor de parkachtige omgeving met vijvers, bomen, bloemen en beestjes. Overigens worden niet alle 325 woningen nieuw gebouwd. Enkele gebouwen met een belangrijke architectonische en/of cultureel historische waarde krijgen een tweede leven en worden verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt.

Wonen en ontmoeten

Landgoed Voorlei integreert duurzaam wonen met kleinschalige horeca, aandacht voor zorg én ontmoeting tussen bewoner en omwonenden. Naast woningen komt er een eerstelijns zorgcentrum in de monumentale kerk op het landgoed. In het oorspronkelijke voorportaal van deze kerk komt een daghoreca-voorziening waar bezoekers en bewoners elkaar kunnen ontmoeten.