Plangebied Het Hof Zevenaar

Het Hof

Woningen voor elke levensfase

Het Hof is het laatste buurtschap van de uitbreidingswijk Groot Holthuizen in Zevenaar. Hier vind je een grote diversiteit aan woningen voor elke levensfase en woonwens. Alle woningen zijn gericht op het groen, dat rijkelijk aanwezig is in het plan. Het Hof is een natuurinclusief plan, dat rekening houdt met de flora en fauna in de omgeving. De groene omgeving nodigt uit om te verblijven, te ontdekken en te ontmoeten.

Voor Het Hof hebben wij in samenwerking met Bouwonderneming Veluwezoom Verkerk 20 appartementen, 10 rug-aan-rug woningen en 60 grondgebonden woningen ontwikkeld. Veluwezoom Verkerk is verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. 

Het project wordt in twee fases gerealiseerd. In het derde kwartaal van 2024 gaan de eerste woningen in de verkoop.

HetHofZevenaar.nl